Gwybodaeth Gymunedol

Cynlluniau Datblygu Cymunedol a ariannwyd neu ariannwyd yn rhannol gan Gyngor Cymuned Llandybie:

  • Adleoli Cloc Cilyrychen i'r Stryd Fawr, Llandybie
  • Ailddatblygu Ardal chwarae plant Heol Woodfield yn Llandybie
  • Ailddatblygu man chwarae plant yn Parc Penygroes
  • Ailddatblygu man chwarae plant ym mharc Saron
  • Cefnogaeth i Glwb Rygbi Penybanc i wella eu cyfleusterau
  • Cynnal a chadw lawnt Bowlio Llandybie
  • Cefnogaeth gyda boeler newydd ar gyfer Neuadd Les Cwmgwili
  • Goleuadau LED newydd ar gyfer goleuadau stryd sy'n eiddo i'r Cyngor Cymuned
  • Pafin newydd yn Heol Aberlash, Bonllwyn, Heol Gorsddu Penygroes, ar hyd Ffordd Lotwen o Capel Hendre i Cwmgwili ac ar hyd ardal ymyl y ffordd o Blaenau i Llandybie