Covid 19

Mae'r Cynghorwyr yn dymuno rhoi gwybod i unrhyw un sy'n hunan ynysu gan ddilyn canllawiau diweddar y Llywodraeth i gysylltu â nhw pe bai angen unrhyw help gyda chasgliadau bwydydd neu fferyllfa. Byddwch yn ymwybodol bod rhai o'r Cynghorwyr yn hunan ynysu oherwydd y canllawiau. Gellir gweld rhestr o'ch Cynghorwyr ward ar wefan y Cyngor.

*Am gymorth gwelwch y tudalen COVID 19 ar y wefan saesneg*