Cyfarfodydd, Agendau a Chofnodion

Dyddiadau cyfarfod y Cyngor Llawn yn ystod 2020 yw:

 

Ion
29

 

 

Chw
26

 

 

Maw
25

 

 

Ebr
29

 

 

Mai
27

 

 

Meh
24

 

Gorf
29
Awst
Dim cyfarfod
Med
30
Hyd
Tach
4
Rha
2

Bydd y cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal gan Teleconference ar 4ydd Tachwedd, 2020 am 6.30yh. Os bydd unrhyw aelod o'r cyhoedd yn dymuno mynychu, cysylltwch â'r Clerc.

Mae'r Cyngor Llawn yn cyfarfod bob mis heblaw am Awst a Rhagfyr lle nad oes unrhyw gyfarfodydd, ond yn ystod Medi ac Ionawr fel arfer fe gynhelir dwy gyfarfod os bydd y Clerc a'r Cadeirydd eisiau trefnu.

Fel arfer fe gynhelir pob cyfarfod Cyffredin o'r Cyngor ar y nos Fercher olaf o bob mis perthnasol i ddechrau am 6:30 yr hwyr yn Swyddfeydd y Cyngor, Llandyb?e

Cynhelir cyfarfod o'r Pwyllgor Cynllunio yn syth wedi pob cyfarfod Cyffredin o'r Cyngor.

Cynhelir cyfarfodydd o bwyllgorau eraill yn ystod y flwyddyn. Cynhelir cyfarfodydd o'r Pwyllgor Cyllid i ystyried ceisiadau am gymorth ariannol oddi wrth amrywiol sefydliadau yn ystod Chwefror a Medi. Y dyddiad olaf ar gyfer derbyn ceisiadau am gymorth ariannol ar gyfer cyfarfod Chwefror yw'r 1af o Ionawr, a'r 31ain o Orffennaf ar gyfer cyfarfod Medi.

Bydd cyfarfod Statudol 2020 yn cael ei chynnal ar yr 28ain Mai am 6:30 yr hwyr, yn union cyn y cyfarfod Cyffredin.