Cyfarfodydd, Agendau a Chofnodion

Dyddiadau cyfarfod y Cyngor Llawn yn ystod 2020 yw:

 

Ion
27

 

 

Chw
24

 

 

Maw
31

 

 

Ebr
28

 

 

Mai
26

 

 

Meh
30

 

Gorf
28
Awst
Dim cyfarfod
Med
29
Hyd

27 

Tach
23
Rha
Dim cyfarfod


Mae'r Cyngor Llawn yn cyfarfod bob mis heblaw am Awst a Rhagfyr lle nad oes unrhyw gyfarfodydd, ond yn ystod Medi ac Ionawr fel arfer fe gynhelir dwy gyfarfod os bydd y Clerc a'r Cadeirydd eisiau trefnu.

Fel arfer fe gynhelir pob cyfarfod Cyffredin o'r Cyngor ar y nos Fercher olaf o bob mis perthnasol i ddechrau am 6:30 yr hwyr yn Swyddfeydd y Cyngor, Llandybie. Bydd y cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ar Timau Microsoft ar 27ain Ionawr, 2021 am 6.30yh. Os bydd unrhyw aelod o'r cyhoedd yn dymuno mynychu, cysylltwch â'r Clerc.

Cynhelir cyfarfod o'r Pwyllgor Cynllunio yn syth wedi pob cyfarfod Cyffredin o'r Cyngor.

Cynhelir cyfarfodydd o bwyllgorau eraill yn ystod y flwyddyn. Cynhelir cyfarfodydd o'r Pwyllgor Cyllid i ystyried ceisiadau am gymorth ariannol oddi wrth amrywiol sefydliadau yn ystod Chwefror a Medi. Y dyddiad olaf ar gyfer derbyn ceisiadau am gymorth ariannol ar gyfer cyfarfod Chwefror yw'r 1af o Ionawr, a'r 31ain o Orffennaf ar gyfer cyfarfod Medi.

Bydd cyfarfod Statudol 2021 yn cael ei chynnal ar yr 26ain Mai am 6:30 yr hwyr, yn union cyn y cyfarfod Cyffredin.