Cyfarfodydd, Agendau a Chofnodion

Dyddiadau cyfarfod y Cyngor Llawn yn ystod 2022 yw:

 

Ion
26

 

 

Chw
23

 

 

Maw
30

 

 

Ebr
27

 

 

Mai
18

 

 

Meh
29

 

Gorf
27
Awst
Dim cyfarfod
Med
28
Hyd

26 

Tach
30
Rha
Dim cyfarfod


Mae'r Cyngor Llawn yn cyfarfod bob mis heblaw am Awst a Rhagfyr lle nad oes unrhyw gyfarfodydd, ond yn ystod Medi ac Ionawr fel arfer fe gynhelir dwy gyfarfod os bydd y Clerc a'r Cadeirydd eisiau trefnu.

Fel arfer fe gynhelir pob cyfarfod Cyffredin o'r Cyngor ar y nos Fercher olaf o bob mis perthnasol i ddechrau am 6:30 yr hwyr.. Os hoffech chi fynychu cyfarfod o bell, cysylltwch â'r Clerc cyn 4pm ar ddiwrnod y cyfarfod a bydd yn trefnu mynediad trwy gyfleuster Telegynhadledd BT


Cynhelir cyfarfod o'r Pwyllgor Cynllunio yn syth wedi pob cyfarfod Cyffredin o'r Cyngor.

Cynhelir cyfarfodydd o bwyllgorau eraill yn ystod y flwyddyn. Cynhelir cyfarfodydd o'r Pwyllgor Cyllid i ystyried ceisiadau am gymorth ariannol oddi wrth amrywiol sefydliadau yn ystod Chwefror a Medi. Y dyddiad olaf ar gyfer derbyn ceisiadau am gymorth ariannol ar gyfer cyfarfod Chwefror yw'r 1af o Ionawr, a'r 31ain o Orffennaf ar gyfer cyfarfod Medi.

Bydd cyfarfod Statudol 2022 yn cael ei chynnal ar yr 18fed Mai am 6:30 yr hwyr, yn union cyn y cyfarfod Cyffredin.

 

Cyhoeddir Cofnodion Drafft yr holl gyfarfodydd cyn pen 7 diwrnod o ddyddiad y cyfarfod. Bydd y Cofnodion hyn yn cael eu cymeradwyo'n ffurfiol yng nghyfarfod nesaf y Cyngor Llawn. Weithiau, mae cyfieithu cofnodion yn oedi oherwydd ffactorau allanol ond byddant yn cael eu postio cyn gynted ag y byddant ar gael i'r Clerc.