Grantiau

Cynhelir cyfarfodydd o'r Pwyllgor Cyllid i ystyried ceisiadau am gymorth ariannol oddi wrth amrywiol sefydliadau yn ystod Chwefror a Medi. Y dyddiad olaf ar gyfer derbyn ceisiadau am gymorth ariannol ar gyfer cyfarfod Chwefror yw'r 1af o Ionawr, a'r 31ain o Orffennaf ar gyfer cyfarfod Medi.

Anfonwch eich llythyr at y Clerc ynghyd â'ch cyfrifon ariannol diweddaraf.

Anfonwch y Ffurflen Ganiatâd ar gael ar y ddolen isod hefyd.

Ffurflen Caniatad