Pwyllgorau

Cynllunio
Cyllid
Datblygu Cymunedol
Hawliau Tramwy
Polisi
Codi Proffil y Cyngor
Cyflogaeth
Parciau a mannau chwarae

Cynhelir cyfarfod o'r Pwyllgor Cynllunio yn syth wedi pob cyfarfod Cyffredin o'r Cyngor.

Cynhelir cyfarfodydd o'r Pwyllgor Cyllid i ystyried ceisiadau am gymorth ariannol oddi wrth amrywiol sefydliadau yn ystod Chwefror a Medi bob blwyddyn.

Cynhelir cyfarfod ychwanegol o'r Pwyllgor Cyllid yn ystod Tachwedd i ystyried y gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol ddilynol.

Cynhelir cyfarfod o'r Pwyllgor Datblygu Cymunedol yn ystod Tachwedd i ystyried cynlluniau ar gyfer y flwyddyn ariannol ddilynol.

Cynhelir cyfarfodydd o Bwyllgorau eraill yn ystod y flwyddyn yn ôl yr angen.

Aelodau'r Pwyllgorau ar gyfer 2019/20

Cyllid
I. R. Llewelyn, W.D. Evans, D. Hopkins, Mrs. J.E. Collins, Mrs C. Thomas, Mrs K.D.L Davies a Mrs L. Latham

Cynllunio
N. Evans, W. D. Evans, E. W. Nicholas, Mrs J.E. Collins, C.J. Harris, P. H. Roberts a D. Nicholas

Datblygu Cymunedol
I. R. Llewelyn, B. Rees, D. Hopkins, P. H. Roberts, Mrs S.E. Thomas, Mrs C. Thomas a N. Evans.

Hawliau Tramwy
I. R. Llewelyn, B. Rees, E. W Nicholas, Mrs. Ll. Hindley, , Mrs C Thomas, P. H. Roberts a Mrs A. Evans

Polisi
I. R. Llewelyn, C. J. Harris, D. Hopkins, P.H. Roberts

Codi Proffil y Cyngor
I. R. Llewelyn, N. Evans, D. Nicholas, A. W. Jones, Mrs. Ll. Hindley, Mrs C. Thomas, Mrs S.E. Thomas ac Mrs L. Latham

Cyflogaeth
I. R. Llewelyn, W. D. Evans, D Nicholas, N. Evans, C.J Harris, Mrs S.E. Thomas a P. H. Roberts

Parciau a Mannau chwarae
I. R. Llewelyn, W. D. Evans, E.W. Nicholas, N. Evans, Mrs A. Evans, Mrs S.E. Thomas a P. H. Roberts