Pwyllgorau

Cynllunio
Cyllid
Datblygu Cymunedol
Hawliau Tramwy

CYLCH GORCHWYL - POB PWYLLGOR 

Polisi
Codi Proffil y Cyngor
Cyflogaeth
Parciau a mannau chwarae
Amgylchedd 

Cynhelir cyfarfod o'r Pwyllgor Cynllunio yn syth wedi pob cyfarfod Cyffredin o'r Cyngor.

Cynhelir cyfarfodydd o'r Pwyllgor Cyllid i ystyried ceisiadau am gymorth ariannol oddi wrth amrywiol sefydliadau yn ystod Chwefror a Medi bob blwyddyn.

Cynhelir cyfarfod ychwanegol o'r Pwyllgor Cyllid yn ystod Tachwedd i ystyried y gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol ddilynol.

Cynhelir cyfarfod o'r Pwyllgor Datblygu Cymunedol yn ystod Tachwedd i ystyried cynlluniau ar gyfer y flwyddyn ariannol ddilynol.

Cynhelir cyfarfodydd o Bwyllgorau eraill yn ystod y flwyddyn yn ôl yr angen.

Aelodau'r Pwyllgorau

 

 

Cyllid
I. R. Llewelyn, R.A Davies, D. Hopkins, D. Thomas, D Jones, Mrs K.D.L Davies a J.W Tandy

Cynllunio
Mrs A.J.. Evans, E. W. Nicholas, S. Roberts, Mrs K.D.L. Davies, R.W. Barnes a Mrs H.S. Bjork a D. Thomas
Datblygu Cymunedol
I. R. Llewelyn, E.W. Nicholas, D. Hopkins, R.W. Barnes, Mrs S.E. Thomas, Mrs C. Thomas a G.J. Davies.

Hawliau Tramwy
I. R. Llewelyn, D. Nicholas, E. W Nicholas, J.W. Tandy , Mrs C Thomas, D.Thomas a Mrs A.J. Evans

 

 

Polisi
I. R. Llewelyn, Mrs A.J. Evans, D. Hopkins, Mrs S.E. Thomas

Codi Proffil y Cyngor
I. R. Llewelyn, D. Jones, D. Nicholas, A. W. Jones, J.W Tandy, Mrs C. Thomas, Mrs S.E. Thomas

Cyflogaeth
I. R. Llewelyn, R.A Davies, D Nicholas, D Jones, Mrs A.J. Evans, Mrs S.E. Thomas a D. Thomas

Parciau a Mannau chwarae
I. R. Llewelyn, R.A Davies, E.W. Nicholas, D. Jones, Mrs A. Evans, Mrs S.E. Thomas a R.W Barnes
Amgylchedd
I. R. Llewelyn, Mrs H. Bjork, S. Roberts, Mrs A. Evans, Mrs K.D.L Davies, J.W. Tandy a D. Thomas